Skip to main content

လက္ရွိတြင္ FOC သေဘၤာမ်ားအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ႏိုင္ငံစာရင္းမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံ ၃၅ ႏိုင္ငံသည္ ITF ၏ Fair Practices Committee က FOC သေဘၤာမ်ားအျဖစ္ေၾကညာထားသည့္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ Fair Practices Committee သည္ ITF မွသေဘၤာသားမ်ားသမဂၢႏွင့္ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားမ်ားသမဂၢတို႔ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထား သည့္ ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး FOC သေဘၤာမ်ားဆန္႔က်င္ေရး ITF Campaign မ်ားကို ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

 • အန္တီဂူအာႏွင့္ဘာဘူဒါ
 • ဘဟားမားစ္
 • ဘာဘာဒိုစ္
 • ဘယ္လိဇ္
 • ဘာမူဒါ
 • ဘိုလီးဗီးယား
 • ကေမၻာဒီးယား
 • ေကမန္ အိုင္လန္
 • ကိုမိုရိုစ့္
 • ကူရာကာအို
 • ဆိုက္ပရပ္စ္
 • အီေကြတိုရီရယ္ ဂူနီယာ
 • ဖာရို အိုင္လန္
 • ျပင္သစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘၤာမွတ္ပံုတင္ဌာန (FIS)
 • ဂ်ာမန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘၤာမွတ္ပံုတင္ဌာန (GIS)
 • ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ
 • ဂစ္ဘရယ္တာ
 • ဟြန္ဒူးရပ္စ္
 • ဂ်ေမကာ
 • လက္ဘႏြန္
 • လိုက္ေဘးရီးယား
 • မက္လ္တာ
 • မက္ေဒးရီးယား
 • မာရွယ္အိုင္လန္
 • မာယူရီတီးရပ္စ္
 • ေမာ္လ္ဒိုဗာ
 • မြန္ဂိုလီးယား
 • ျမန္မာ
 • ေျမာက္ကိုရီးယား
 • ပနားမား
 • Sao Tome and Principe
 • စိန္႔ ဗင္းဆင့္
 • သီရိလကၤာ
 • တုန္ဂါ
 • ဗာႏူတူ